KALİTE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKASI

Eğitimli ve deneyimli personelimizle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak, firmamızdan hizmet alan müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kısa sürede karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak.

Müşterilerimizin memnuniyetini sürekli kılmak ve hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemek.

Stratejik Plan ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarını uygulanabilir kılarak güncel yasal mevzuat çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve etkinliğini arttırmak.

Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için firmamızdaki tüm süreçlerde etkin yönetim sistemleri oluşturmak ve iyileştirmek.

Ürün ve servis kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanların katılımının, eğitiminin ve memnuniyetinin sağlanmasını ve işçi sağlığı için iş güvenliğinde uygun ortamın yaratılmasını esas almak.

Ortakların beklentilerinin sürekli karşılanmasını hedeflemek.

Ürün ve servis kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanların katılımının, eğitiminin ve memnuniyetinin sağlanmasını ve işçi sağlığı için iş güvenliğinde uygun ortamın yaratılmasını esas almak.

Çevre ve topluma olan sorumluluğun bilincinde hareket etmek.

KALİTE POLİTİKASI (PDF)
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Ürün ve/veya hizmet verdiğimiz kişi ve/veya Kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı,

Bu kişi ve/veya Kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,

Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlar da araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı,

Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlara istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında ulaştıracağımızı,

Sorumlu olduğumuz Kamu ve/veya özel kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğimizi,

Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,

Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartları karşılayacağımızı,

Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi,

Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı;

Taahhüt ederiz,

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI (PDF)